Akhir Penindasan Tartar di Bumi Muslim (Mesir) Bagian I

Sebuah tulisan yg menarik tentang sejarah dunia islam. Bertutur tentang kekalahan bangsa Tartar oleh khalifah Qutuz dari Mesir.
Ada seorang ulama besar, Izzudin al Abdissalam, yang hidup di zaman ini. Jika anda baca-baca tentang definisi bid’ah, beliaulah yang memasukkan bid’ah sebagai salah sesuatu lima  hukum standard Islam, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.
Beliau memberikan fatwa-nya yang fenomenal yang turut mensukseskan kemenangan kaum muslimin atas penjajahan bangsa Tartar (Mongol) ini.
Mohon maaf kalul kurang berkenan. Semoga manfaat.
.
Bangsa Tartar dikalahkan Pasukan Muslim di Ain Jalut
Salah satu peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Ramadhan adalah peristiwa peperangan Ain Jalut. Peristiwa ini terjadi pada 25 Ramadhan tahun 658 H di Ain Jalut dan Bisan, Palestin. Medan pertempuran tersebut terletak tidak jauh dari kota al-Quds.
Ia adalah satu peperangan yang berjaya menebus kembali umat Islam setelah dikalahkan oleh tentera Tartar (mongol) di dalam peristiwa tragis serangan Tartar ke bumi Islam. Panglima yang berjaya mengembalikan kemuliaan umat ini adalah Saifudin Qutuz, salah seorang panglima Islam yang hebat. Kehebatan Qutuz dan kepintaran stategi peperangan Ain Jalut hanya akan dapat dirasakan jika kita dapat menyelami penderitaan umat Islam dari serangan Tartar ke atas umat Islam.
Kemarahan Tartar ke Negara Islam (617 H dan 628 H)
Serangan Tartar ke atas umat Islam di bawah pimpinan kerajaan Abbasiah, sebenarnya tidak terjadi hanya pada tahun 656 H di dalam peristiwa kejatuhan Baghdad. Sebaliknya sebelum itu sudah ada dua peristiwa serangan Tartar yaitu pada tahun 617 H dan 628 H.
Serangan pertama Tartar pada umat Islam terjadi pada tahun 617 H – 620 H di bawah pimpinan Jenghis Khan. Serangan kali pertama ini mempunyai sebabnya yang diperselisihkan oleh ahli sejarah Islam. Apa pun tujuanya, Dr. Raghib as-Sarjani lebih cenderung untuk mengatakan bahawa niat untuk menjatuhkan kerajaan Abbasiah memang telah wujud di dalam hati Jenghis Khan sejak sekian lama.
Oleh kerana jarak yang jauh dari bumi China ke bumi Iraq, Jenghis Khan menumpukan serangan pertamanya pada kali ini ke atas bumi Afghanistan dan Uzbekistan. Bumi ini dipilih kerana ia mempunyai sumber asli yang banyak dan sangat tepat untuk dijadikan pangkalan tentera Tartar untuk mata-mata serangan yang seterusnya.
Serangan pertama ini tentara Tartar mendapat kemenangan. Tartar memenangkan peprangan tersebut dan bumi sekitarnya (Turkimenistan, Kazakhastan, Tajikistan, Pakistan dan sebagian dari Iran). Kesemua negara-negara ini, dahulunya dikenal sebagai Daulah Khawarizmiah. Hasil dari kemenanganya ini, pemerintahan Tartarsangat kuat di kawasan tersebut. Mereka mempunyai pengkalan dan pusat pelatihan mereka di tengah-tengah kerajaan Islam.
Serangan kedua Tartar kepada umat Islam pula terjadi pada tahun 628 H. Pada tahun 624 H, Jenghis Khan telah digantikan oleh seorang lagi raja Tartar yang tidak kurang bengisnya yaitu Okitai. Kerajaan Tartar di Mongolia dan China pada masa itu berada dalam keadaan stabil dan kuat. Keadaan ini memberikan banyak kelebihan kepada Okitai.
Lalu dimulailah serangan kedua Tartar kepada umat Islam sebagai penyambung serangan yang pertama di zaman Jenghis Khan. Serangan pada kali ini dipusatkan di sekitar bumi Rusia dan Eropa. Okitai melantik panglima perangnya, Syurmajan untuk mengepalai serangan pada kali ini.
Suasana bertambah buruk pada serangan kedua ini kerana pimpinan Islam pada masa itu berada dalam keadaan berpecah belah. Manakala sebagian tentara Islam telah mula menunjukkan sikap pengecutnya dan tidak berani untuk melancarkan jihad. Ibnu al-Atshir di dalam kitabnya al-Kamil meriwayatkan beberapa cerita yang didengar dari sebagian umat Islam yang selamat melepaskan diri dari serangan kedua ini. Di antaranya:
a. Seorang tentera Tartar masuk ke dalam sebuah perkampungan seorang diri. Kemudian dia membunuh penduduk kampung tersebut seorang demi seorang tanpa mendapat tentangan dari siapapun.
b. Seorang tentera Tartar menangkap seorang muslim. Oleh kerana tentera Tartar tersebut tidak bersenjata, dia telah mengarahkan pemuda muslim tadi agar mejatuhkan mukanya ke tanah dan tidak bergerak. Tentera Tartar tersebut pulang mengambil senjata dan kemudian datang kembali lalu membunuh pemuda tersebut.
c. Tentera Tartar memasuki kota Badlis (sekarang berada di selatan Turki). Laluan ke kota tersebut adalah jalan di celah-celah bukit yang sungguh sempit. Tidak ada seorang pun tentera Islam yang selamat melepaskan diri dari serangan Tartar di bandar tersebut. Penduduk tersebut pula melarikan diri ke atas bukit dan membiarkan tentaraTartar membakar keseluruhan kota tersebut.
Serangan Ketiga (656 H) dan Kejatuhan Baghdad
Kerajaan Tartar pada masa ini dipecahkan menjadi tiga wilayah utama. Sebagian ahli sejarah menamakannya 'segitiga emas'. Raja Tartar pada masa ini adalah Manku Khan, seorang lagi Raja Tartar yang berjiwa keras dan mempunyai cita-cita yang kuat, dia adalah penasehat ibu negara kerajaan Tartar, Qaraquram dengan dibantu oleh adiknya Ariq Bufa. Seorang lagi adiknya yaitu Qublai pula mengajarkan strategi penjajahan negara Tartar di sebelah Timur (meliputi China, Korea dan bumi sekitarnya). Tatkala jajahan Tartar di sebelah Iran dan bumi sekitarnya diserahkan kepada adiknya Holago, nama yang tidak asing bagi umat Islam.
Manku Khan ingin meneruskan misi Tartar yang seterusnya yaitu menjatuhkan kota Baghdad dan menyerang bumi Syam (Palestin, Syria, Jordan dan Libanon) dan Mesir. Tugas ini telah diserahkan kepada Holago, pahlawan Tartar yang haus darah manusia dan dianggap sebagai jelmaan Jenghis Khan. Dr. Raghib Sarjani menganggapnya sebagai manusia paling ganas sepanjang sejarah dunia. Kejahatannya itu makin bertambah setelah dia kawin dengan Taqazkhatun, permaisuri Mongolia beragama Kristian yang amat membenci umat Islam.
Oleh kerana Baghdad adalah ibu negara kerajaan Islam Abbasiah, persiapan yang dilakukan oleh Holago dalam serangan ini agak teliti dan lengap. Tentera Tartar telah dipecahkan kepada tiga kelomppok dan datang dari tiga arah yang berlainan.
a. Pasukan pertama dipimpin oleh Holago sendiri. Ia dibantu oleh tentera elit Tartar dibawah pimpinan Bato. Misi pasukan pertama ini adalah mengepung bagian timur kota Baghdad.
b. Pasukan kedua dipimpin oleh Katabgha, pahlawan Holago yang terbaik. Tugas pasukan ini adalah mengepung bahagian tenggara kota Baghdad. Katabgha jugalah yang memimpin tentera Tartar menentang Qutuz di dalam peperangan Ain Jalut.
c. Pasukan ketiga pula dipimpin oleh Bigo. Pasukan ketiga ini adalah tentera yang menjaga propinsi Anadol (sekarang di Turki). Tugas pasukan ini adalah untuk mendatangi Baghdad dari arah utara dan seterusnya mengepung bahagian barat kota Baghdad.
Ketelitian setrategi Holago boleh dilihat dari beberapa sudut:
a. Pasukan pertama dan kedua datang dari jarak 450 kilometer sebelum kota Baghdad. Walau pun begitu Holago berhasil menipu mata kerajaan Abbasiah sehinggakan tentera kerajaan Abbasiah hanya mengetahui kedatangan tentera itu ketika mereka hanya beberapa kilometer dari kota Baghdad.
b. Pasukan ketiga pula datang dari jarak 1,000 kilometer sebelum kota Baghdad. Tetapi pasukan ini behasil sampai tepat pada masa yang dijanjikan untuk bergabung dengan kedua pasukan lain.
c. Pasukan ketiga terpaksa melewat 1000 KM. perjalanan di bumi Turki dan Iraq (keduanya adalah bumi Islam). Perjalanan ini akan melewati perkampungan Islam dan kemungkinan terpaksa berhadapan dengan pertempuran awal. Amat menakjubkan apabila mereka behasil berjalan tanpa disadari oleh orang Islam kecuali setelah mereka berada pada jarak 50 km dari kota Baghdad di sebelah barat daya. Keberhasilan ini setelah mereka lolos menyogok Gubernor Anadol, Qalaj Arsalan dan Gabenur Mosul, Badruddin Lu’lu’ sehingga keduanya bertindak mengkhianati umat Islam.
Terjadilah peperangan. Jatuhlah kota Baghdad dengan segala cerita duka di dalamnya. Menurut Abul Hasan Ali an-Nadwi, umat Islam yang terbunuh di dalam peristiwa kejatuhan Baghdad tersebut adalah 1.800.000 orang. Satu angka yang cukup menakutkan kepada siapapunnya. Darah mengalir di jalanan. Buku-buku dicampakan ke dalam sungai dan semua itu diperkirakan berjumlah sebanyak dua juta naskhah buku. Ahli sejarah menganggap itu sebagai puncak kemunduran umat Islam selepas itu. Semua itu terjadi dalam masa 40 hari.
Kejatuhan Syam
Kejatuhan Baghdad bukan puncak bagi penderitaan umat pada masa itu. Sebaliknya umat semakin menderita dengan sikap sebagian raja dan ulama’ Islam pada masa itu yang tega menggadaikan agama semata-mata untuk mendapat jaminan kehidupan dari Tartar.
Siapakah yang tidak menangis bila melihat sebagian raja Islam mengulurkan tangan persahabatan dengan Holago sedangkan darah jutaan umat Islam masih lagi belum kering? Raja Mosul, Badruddin Lu’lu’ mengulurkan tangan persahabatan dengan Holago. Begitu juga Kaikawis II dan Qalaj Arsalan, Raja Anadol. Raja Halab dan Damsyik, al-Nasir Yusuf  juga mengambil langkah sama. Raja-raja itu telah membuka Iraq Utara, sebagian Syam dan Turki kepada Tartar tanpa peperangan. Tidak cukup sampai situ. Tanggungan umat semakin berat apabila menyaksikan sebagian ulama’ pada masa itu mengeluarkan fatwa mengharuskan perjanjian damai tersebut dengan hujah-hujah yang amat menyedihkan.
Hanya seorang Raja di daerah tersebut yang mempropokatit untuk perang bagai umat Islam. Raja tersebut adalah Al-Kamil Muhammad al-Ayubi, Raja Miyafarqin. Miyafarqin adalah kota yang terletak sekarang ini timur Turki menuju ke sebelah barat Turki. Tentera Raja Al-Kamil Muhammad al-Ayubi menguasai timur Turki, barat laut Iraq dan timur laut Syria.
Tetapi kegilaan Tartar mengatasi segala-galanya. Kota Miyafarqin dikepung dan akhirnya jatuh. Begitu juga dengan Kota Halab. Kota Damsyik juga jatuh. puncaknya adalah penjajahan Tartar ke atas bumi Palestin.
.
Mesir Bumi Ribat (Benteng Islam)
Ketika Tartar memulakan serangannya ke atas umat Islam, Mesir berada dalam krisis yang amat runcing. Ia berada di bawah pemerintahan kerajaan Mamalik (mameluk) dan melalui satu pergolakan politik yang amat dahsyat. Kerajaan Mamalik Bahriah (salah satu fasa dalam kerajaan Mamalik) menguasai Mesir selama 144 tahun. Dalam tempo tersebut Mesir diperintah oleh 29 orang Raja. Satu jumlah yang banyak untuk pemerintahan selama satu kurun setengah suadah 29 orang raja tersebut. sepuluh daripadanya mati dibunuh dan 12 daripadanya digulingkan. Ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kekuatan dan kekerasan adalah asas perubahan di dalam kerajaan Mamalik.
Setelah fasa Mamalik Bahriah, menyusul pula fasa Mamalik Muizziah. Pemerintah awal di fasa ini adalah Raja Izzuddin Aibak. Beliau berhasil mengembalikan kestabilan politik kepada Mesir. Tetapi kestabilan itu hanya bertahan selama tujuh tahun. Keadaan kembali kucar hancur selepas pembunuhan beliau dan seterusnya pembunuhan isterinya, Syajarah ad-Dur. Setelah bertukar ganti pemerintah, akhirnya Mesir diperintah oleh Saifuddin Qutuz.
Pembunuhan Raja Izzudin Aibak dan isterinya telah membawa kepada perselisihan di antara Mamalik Bahriah (pendukung kerajaan lama) dan Mamalik Muizziah (kerajaan baru yang diperintah oleh Qutuz) dan lianya masih berlanjut di zaman Qutuz. Sebagian pendukung Mamalik Bahriah mengambil sikap berpindah ke bumi Syam dan lain-lain. Manakala yang tinggal menetap di Mesir mengambil sikap mengasingkan diri. Ini menjadikan Mesir lemah dari sudut pertahanan karena asas kepada pasukan tentera Mesir adalah pendukung Mamalik Bahriah.
Di masa yang sama, serangan Tartar ke atas bumi Syam telah memutuskan Mesir dan Syam. Tiada perhubungan di antara keduanya. Mesir juga tidak mendapat bantuan dari Sudan dan negara-negara di utara Afrika. Ini menjadikan Mesir seolah-olah sendirian di tengah-tengah krisis yang terjadi di seluruh negara Islam.
Keadaan menjadi semakin buruk apabila Mesir juga pada masa itu ditimpa krisis ekonomi. Akibat perang Salib yang terjadi sebelum itu telah melumpuhkan ekonomi Mesir. Sebagian dari lokasi perang salib adalah di bumi Mesir. Tentera Mesir juga adalah tentera yang banyak terlibat di dalam perang salib yang terjadi di tempat lain. Salahudin al Ayubi menjadikan Mesir sebagai salah satu benteng pertahanannya.
Disamping sebagian tentera Salib yang masih ada di bumi Islam, masalah ditambah lagi dengan kedatangan musuh baru Islam yaitu Tartar.
.
Qutuz, Penyelamat Ummah
Qutuz menaiki tahta Mesir pada 24 Zulqaedah 657 H.
Sebelum beliau naik tahta di Mesir, Serangan pertama Tartar (617 H), serangan kedua Tartar (628 H) dan kejatuhan Baghdad (656 H) telah terjadi dan meninggalkan kesan yang amat parah kepada umat Islam di luar Mesir. Selepas beliau naik tahta diMesir, Halab jatuh ke tangan Tartar pada Safar 658 H dan Damsyik jatuh pada Rabi’ul Awal 658 H menjadikan keadaan di luar Mesir bertambah gawat. Kejatuhan Palestin keseluruhannya juga terjadi pada masa yang sama. Mesir bernasib sama dengan Palestin di sebelah timur Mesir pada kota Gaza.
Demikianlah kita melihat Qutuz terbebani dengan satu masalah yang cukup berat. Sasaran Tartar seterusnya adalah Mesir sedangkan Mesir tidak bersedia untuk menambah masalah baru disamping masalah-masalah dalam negri dan luar negri yang sudah ada.
Sikap yang ditunjukkan oleh Qutuz amat membanggakan umat Islam pada ketika itu. Sikap itu terus menerus menjadi puncak kepada kehebatannya pada pandangan mata umat sepanjang zaman. Qutuz mengambil keputusan untuk menghadapi Tartar dan tidak akan lari seperti mana yang dilakukan oleh sebagian umat Islam. Dia juga mengambil sikap tidak akan mengulurkan perdamaian kepada Tartar sebagai mana yang menjadi pilihan sebahagian Raja-raja Islam ketika itu.
.
Tiga Langkah Awal
Qutuz mengambil tiga langkah awal sebelum melancarkan peperangan ke atas Tartar. Ketiga-tiga langkah ini dilihat amat berkesan dan menjadi sumber kekuatan kepada tentera Islam pada ketika itu.
Langkah pertama yang diambil oleh Qutuz adalah mengembalikan kestabilan keadaan dalaman Mesir. Beliau memanggil golongan istana, pembesar-pembesar, menteri-menteri, ulama’-ulama’ dan golongan berpengaruh di dalam masyarakat. Beliau berkata kepada mereka: “Apa yang aku inginkan dari jawatan ini hanyalah agar kita bersatu untuk melawan Tartar. Urusan itu tidak mampu diselesaikan tanpa Raja. Apabila kita berjaya keluar dari masalah ini dan mengalahkan Tartar, urusan ini terletak di tangan kamu semua. Pilihlah siapa yang kamu kehendaki untuk menjadi pemerintah.”
Ucapan Qutuz tersebut telah meredakan ketamakan sebagian dari pembesar yang berniat untuk merampas tahta Mesir dari tangan Qutuz.
Di masa yang sama beliau telah memecat Menteri, Ibnu bin al-A’az dan menggantikannya dengan Zainuddin Ya’qub bin Abd Rafi’. Ini kerana beliau lebih meyakini kesetiaan Zainuddin Ya’kub daripada Ibnu binti al-A’az. Kemudian beliau menetatpkan Farisuddin Aqtai as-Soghir sebagai panglima tentera walau pun beliau adalah pendukung Mamalik Bahriah.
Langkah kedua yang telah dilakukan oleh Qutuz adalah memberikan pengampunan kepada semua pendukung Mamalik Bahriah. Perselisihan yang terjadi sebelum ini yang berpuncak dari pembunuhan Raja Izzuddin Aibak ingin segera dihentikan oleh Qutuz.
Mamalik Bahriah mempunyai pengalaman yang luas di dalam medan peperangan. Di antara kehebatan yang pernah mereka tunjukkan adalah kemenangan mereka di dalam Perang Mansurah (salah satu rahasia perang Salib) pada tahun 648 H. Pengampunan itu telah berhasil membujuk mereka yang telah keluar meninggalkan Mesir untuk kembali ke Mesir. Rombongan pendukung Mamalik Bahriah kembali berduyun ke Mesir dari bumi Syam, Karak (di Jordan sekarang) dan bumi kerajaan Saljuk. Dengan itu Mesir berjaya mendapatkan kembali kekuatan tenteranya.
Langkah ketiga yang diambil oleh Qutuz adalah mengusahakan penyatuan semula antara Mesir dan Syam. Seperti yang diceritakan sebelum ini, Raja Damsyik dan Halab (sebahagian dari bumi Syam) yaitu Raja Nasir al-Ayubi telah melakukan perjanjian damai dengan Tartar. Perjanjian itu tidak berhenti sekedar memohon perdamaian, bahkan Raja Nasir al-Ayubi pergi lebih jauh dari itu dengan meminta bantuan Tartar untuk menjatuhkan Mesir.
Qutuz menulis surat kepada Raja Nasir al-Ayubi memohon penyatuan Mesir dengan Syam. Bahkan beliau menyatakan kesanggupannya untuk duduk di bawah Raja Nasir al-Ayubi. Malangnya surat tersebut tidak dilayan.
Tetapi apabila Damsyik dan Halab ditawan oleh Tartar dan selepas Raja Nasir al-Ayubi lari menyelamatkan diri ke Karak, tentera Syam telah bergerak menuju ke Mesir dan bergabung dengan tentera Mamalik. Kesatuan ini menambahkan lagi kekuatan Mesir dan memberikannya satu semangat yang cukup kuat untuk berhadapan dengan Tartar.
Tiga langkah ini telah memberikan Mesir satu kekuatan baru pada awal tahun 658 H. Di sini terserlah kepada kita kecekalan dan kesungguhan Qutuz. tiga langkah awal yang mungkin memerlukan masa yang panjang untuk dicapai, telah berhasil diselesaikan oleh Qutuz dalam masa tidak sampai tiga bulan saja dari tanggal beliau naiki tahta di Mesir.
Disimpulkan bahawa keadaan dunia Islam pada awal tahun 658 H adalah:
a. Mesir berhasil mendapatkan kekuatannya
b. Baghdad, Halab dan Damsyik jatuh ke tangan Tartar disamping negara-negara lain yang telah jatuh sebelumya (Daulah al-Khowarizmiah, Daulah Arminiah, Daulah Karjiah)
c. Palestin keseluruhannya jatuh ke tangan Tartar termasuk Gaza yang terletak hanya 35 kilometer dari sempadan Mesir
Surat Ancaman Holago
Ketika Mesir masih lagi di peringkat awal untuk mempersiapkan dirinya, empat orang wakil Holago telah datang memberikan surat perutusan dari beliau. Wakil tersebut datang beberapa hari selepas kejatuhan Halab (Safar 658 H), yaitu hanya tiga bulan selepas Qutuz menaiki tahta Mesir (Zulqaedah 657 H).
Surat tersebut telah memperlihatnkan kekuatan tentera Islam dan memberikan dua jawabn kepada mereka; menyerah atau berperang. Sebagian dari pembesar pada masa itu mula merasa takut dan ingin menarik diri kerana persiapan Mesir pada ketika itu masih lagi tidak seberapa jika dibandingkan dengan Tartar yang menguasai satu kawasan jajahan yang cukup luas (dari Korea ke Poland hari ini).
Qutuz mengumpulkan pembesar-pembesar dan panglima-panglima perangnya lalu berkata kepada mereka:
“Wahai pimpinan muslimin! Kamu diberi gaji dari Baitul Mal sedangkan kamu tidak suka berperang. Aku akan pergi berperang. Siapapun yang memilih untuk berjihad, temankan aku. Siapapun yang  tidak mau berjihad, baliklah ke rumahnya. Allah akan memerhatikannya. Dosa kehormatan muslimin yang dicabuli akan ditanggung oleh orang yang tidak turut ikut berjihad.”
Kata-kata beliau telah menyentak dan menyedarkan kembali pembesar-pembesar Mesir ketika itu. Mereka bukan berhadapan dengan dua pilihan yang diberikan oleh Holago, tetapi mereka berhadapan dengan pilihan yang diberikan oleh Allah terhadap mereka. Jihad pada ketika itu adalah fardhu dan mereka tidak ada pilihan selain dari itu.
Setelah berunding dengan semua pembesar, akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh keempat-empat utusan tersebut. Kepala mereka telah digantung di tengah kota Kairo.
Perbuatan ini yang bertujuan untuk menegaskan keberanian tentera Islam untuk berhadapan dengan Tartar telah mendapat kritikan sebagian dari penelit sejarah. Mereka berpendapat bahawa tidak terdapat sebab yang kuat untuk Qutuz membunuh semua utusan tersebut kerana Islam adalah agama yang tidak membenarkan utusan perang dibunuh.Walau pun begitu ada juga yang mengandaikan kemungkinan terjadi beberapa peristiwa yang membawa kepada pembunuhan tersebut tetapi tidak diketahui dan tidak tercatat dalam sejarah. Wallahu a’lam.
.
Masalah  Perbelanjaan Perang dan Fatwa al-Izz bin Abdis Salam
Selesai dari masalah surat Holago, Qutuz berhadapan dengan satu masalah lain yaitu sumber kewangan untuk mempersiapkan Mesir menghadapi peperangan. perbelanjaa yang besar diperlukan untuk memperbaiki benteng, jembatan, membeli senjata dan peralatan perang serta bekalan makanan yang mencukupi untuk tentera dan rakyat jika Mesir dikepung oleh Tartar. Dalam keadaan Mesir yang dilanda dengan krisis politk dan ekonomi ketika itu, Qutuz tidak mempunyai masa yang banyak untuk menyelesaikan masalah itu setelah surat ancaman Holago sampai kepadanya memberikan isyarat bahawa serangan Tartar akan datang pada masa kapanpun. Tartar sudah berada di samping Mesir.
Qutuz memanggil para pembesar negara lalu melakukan rapat. Pilihan yang ada pada mereka adalah untuk mengutip duit dari rakyat jelata. Ia perlu dilakukan segera. Mereka tidak ada pilihan selain dari itu. Tetapi pilihan ini memerlukan satu fatwa dikeluarkan oleh ulama’ Islam kerana umat tidak pernah kenal ada cukai lain selain dari zakat. Tanpa fatwa tersebut, Qutuz tidak akan melakukannya kerana menyelesaikan masalah dengan jalan yang tidak syar’ie hanya akan menjebakkan Mesir ke dalam masalah lain yang mungkin lebih besar. Syariat adalah batas bagi segala-galanya.
Di antara yang dipanggil untuk turut serta di dalam rapat tersebut adalah seorang ulama’ bernama al-Izz bin Abdis Salam (lebih dikenali sebagai Izzuddin Abdis Salam). Beliau lahir pada tahun 577 H. Ketika rapt tersebut umurnya sudah mencecah 81 tahun. Ibnu Daqiq al-Aid menyebutnya sebagai Sultan kepada semua ulama’. Gelar ini diberikan kerana sifat beliau yang amat tegas di dalam menasihati para pemerintah dan panglima perang ketika perang Salib sedang terjadi. Beliau bukan saja memberikan fatwa di dalam masalah ibadah tetapi juga turut campur tangan di dalam memberikan fatwa di dalam masalah politik dan peperangan.
Beliau pernah dipenjarakan di Damsyik dan di Quds kerana kelantangan fatwanya terhadap pemimpin Islam yang mengkhianati umat Islam dan melakukan persepakatan dengan tentera Salib. Setelah dibebaskan oleh Raja Soleh Najmuddin Ayub, raja Mesir ketika itu, beliau berpindah ke Mesir dan menjadi Mufti Mesir setelah sebelum ini menjadi Mufti di Palestin dan Syam.
Ketika Qutuz mencadangkan agar dilakukan kutipan dari rakyat jelata, Izzuddin Abdis Salam mengeluarkan satu fatwa yang cukup tegas. Beliau berkata:
“Apabila negara Islam diserang, wajib ke atas dunia Islam untuk memerangi musuh. Harus diambil dari rakyat jelata harta mereka untuk membantu peperangan dengan syarat tidak ada harta langsung di dalam Baitul Mal. Setiap kamu (pihak pemerintah) pula hendaklah menjual semua yang kamu miliki dan tinggalkan untuk diri kamu hanya kuda dan senjata. Kamu dan rakyat jelata adalah sama di dalam masalah ini. Ada pun mengambil harta rakyat sedangkan pimpinan tentera memiliki harta dan peralatan mewah, maka ianya adalah tidak harus.”
Fatwa yang cukup tegas ini disambut juga dengan ketegasan oleh Qutuz. Beliau memerintahkan semua pembesar negara dan pimpinan perang agar menyerahkan semua yang mereka miliki kepada negara. Hasil yang menakjubkan; Mesir adalah negara yang kaya. Tetapi kekayaan tersebut telah disalahgunakan oleh sebahagian pimpinan pada masa itu. Penyerahan harta dari pembesar negara telah disambut oleh rakyat jelata. Mereka mula menyumbangkan harta masing-masing untuk memenuhi tuntutan belanjawan perang. Semua turut serta di dalam memberikan sumbangan. Fatwa Izzudin bin Abdis Salam benar-benar dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam kadar yang segera.